Zonneboilers maken gebruik van zonlicht om warm water te leveren.
Via zonnecollectoren op het dak wordt het water in de buizen, die door de collectoren heen lopen, verwarmd.
Bij felle zon kan de temperatuur oplopen tot negentig graden Celsius.
De verwarmde vloeistof geeft zijn warmte vervolgens via een warmtewisselaar af aan het water in het voorraadvat.
Wordt de warmwaterkraan geopend, dan stroomt het opgewarmde water van de zonneboiler naar de kraan.
Als het water niet warm genoeg is, dan verwarmt de een cv-ketelof geiser het water na tot de gewenste temperatuur.