Plaatsen en intelligent aanwenden van PV-installaties
Bewust omgaan met energie is eveneens een streefdoel van de firma TECHNICC.
Vandaar dat ook wij ons meer en meer oriënteren op het aanwenden van groene energie.